Prendre conciència (Tindre noticia o noció de algo)

Temes associats al refrany: maneres de dir