Predica, Tomàs, que tant te n’hauràs (Es diu referint-se a les predicacions o consells que no són escoltats)

Temes associats al refrany: consells, parlar