Predica, frare, més ne faré ara (Es diu referint-se a les predicacions o consells que no són escoltats)

Temes associats al refrany: parlar, consells