Posar uns ulls com unes taronges (Obrir-los molt a causa d'una sorpresa, d'una admiració, de vigilància)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma