Posar un cap com tres quartans (Atabalar a força de parlar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar, cos humaTraducción al castellano (google): Poner un fin como tres cuartillos (Saturado a base de hablar)