Posar un bon pedaç [a una cosa] (Adobar-la, arreglar-la, posar-la en més bon estat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, bona