Posar sobre la taula (Suscitar una qüestió, etc., que s'ha de resoldre, de considerar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner sobre la mesa (Suscitar una cuestión, etc., Que debe resolverse, de considerar)