Posar-se tranquil i fer-se retratar (Expressió per a indicar que no cal comptar amb allò de què es parla de fer)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ponerse tranquilo y hacerse retratar (Expresión para indicar que no hay que contar con lo que se habla de hacer)