Posar-se gallarets al cap (Ésser molt presumit o frívol)

Temes associats al refrany: maneres de dir