Posar-se a boca de canó (Posar-se a l'abast)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ponerse a bocajarro (Ponerse al alcance)