Posar-s'hi fulles (Haver-se d'aguantar algú d'alguna cosa que el perjudica)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ponerse hojas (Tener que aguantar alguien de algo que le perjudica)