Posar-li mel a la boca. (Enllepolir-lo. Anticipar-li els béns que pot treure d’alguna cosa)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ponerle miel en la boca. (Enllepolir-lo. Anticiparse le los bienes que puede sacar de algo)