Posar la mà al foc (Expressió usada en sentit de probabilitat per a manifestar la certesa, la garantia, la seguretat, etc., que es té d'alguna cosa)

Temes associats al refrany: foc, maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner la mano en el fuego (Expresión usada en sentido de probabilidad para manifestar la certeza, la garantía, la seguridad, etc., Que se tiene de algo)