Posar-hi les mans (Prendre part en un treball amb l'actuació personal)

Temes associats al refrany: treball, cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner las manos (Tomar parte en un trabajo con la actuación personal)