Posar foc (Enemistar, posar discordia entre dues o més persones)

Temes associats al refrany: maneres de dir, foc