Posar en compte (Fer constar en la nota de les sumes a rebre o a pagar)

Temes associats al refrany: maneres de dir