Posar [o deixar , o traure] en clar (Aclarir o explicar clarament un assumpte)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner [o dejar, o sacar] en claro (Aclarar o explicar claramente un asunto)