Posar en circulació (Difondre, fer públics, un llibre, una idea, una moneda, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir