Posar [o clavar ] els ulls en [o damunt ] [una persona o cosa] (Dirigir-li la mirada, tindre-hi l'atenció fixa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner [o clavar] los ojos en [o sobre] [una persona o cosa] (Dirigir la mirada, tener en ella la atención fija)