Posar els peus en terra [o peu a terra] (Baixar d'una cavalcadura o vehicle i sostenir-se sobre la terra)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma