Posar [en una activitat] els cinc sentits (Posar-hi la màxima atenció i cura)

Temes associats al refrany: maneres de dir, treballTraducción al castellano (google): Poner [en una actividad] los cinco sentidos (Poner la máxima atención y cuidado)