Posar els cabells drets [a algú] (Deixar-lo espantat, atemorit)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma