Posar els cabells de punta [a algú] (Deixar-lo espantat, atemorit)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir