Posar [o tindre] el dit a l'ull (Fer-lo objecte de vigilància malintencionada)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner [o tener] el dedo en el ojo (Hacerlo objeto de vigilancia malintencionada)