Posar el crit al cel (Protestar amb grans crits, exclamar-se enèrgicament o amb indignació)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner el grito en el cielo (Protestar con grandes gritos, exclamó en enérgicamente o con indignación)