Posar el cap com un timbal (Marejar a força de parlar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma