Posar com un dau (Inflar a força de cops, de tupar fort)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner como un dado (Inflar a base de golpes, de tupar fuerte)