Posar [o fer] capçal [o un bon capçal] (Fer una sèrie d'imputacions contra algú)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner [o hacer] cabezal [o un buen cabezal] (Hacer una serie de imputaciones contra alguien)