Posar al descobert (Fer-ne evidents les faltes o els defectes, fer-lo quedar malament)

Temes associats al refrany: maneres de dir