Posar [o Tindre] [algú] a ratlla (Fer-lo mantindre dins dels límits del seu deure o de les seues possibilitats)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner [o Tener] [alguien] a raya (Hacerlo mantenerse dentro de los límites de su deber o de sus posibilidades)