Posar a punt de solfa [alguna cosa] (Preparar-la)

Temes associats al refrany: maneres de dir