Portar-se bé (Estar en bona harmonia dos o més persones, tractar-se amb cordialitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Llevarse bien (Estar en buena armonía dos o más personas, tratarse con cordialidad)