Portar-se bé (Tenir bona relació amb algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir