Portar-se a matar (Estar molt enemistats)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): Llevarse a matar (Estar muy enemistades)