Portar pocs capellans a enterrament (No arribar a ser persona d'importància)

Temes associats al refrany: persones