Portar-li de cap (Atabalar-lo amb preguntes)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma