Portar la seva creu (Cadascú haver de suportar allò que li ha tocat viure, patir, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir