Portar la batuta ( Governar, dirigir)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Llevar la batuta (Gobernar, dirigir)