Portar la bandera (Ésser el guia, el cap d'alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir