Portar escrit a la cara (No poder amagar o dissimular alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Llevar escrito en la cara (No poder ocultar o disimular algo)