Portar dol (Tindre les ungles brutes)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma