Portar amb campaneta (Ser tema de conversa, estar en boca de tots; critcar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar