Portar a l’últim extrem (Portar més enllà de tot límit)

Temes associats al refrany: maneres de dir