Portar [alguna cosa] a col·lació (Fer que es tinga en consideració)

Temes associats al refrany: maneres de dir