Poder-se tocar amb el dit (Ésser evident)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma