Poder-s'hi llogar-hi cadires (Expressió per a ponderar com és de curiosa, extraordinària, increïble, divertida, etc., una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir