Poder-li dir un parenostre [a una persona o cosa] (Poder-se'n acomiadar perquè està perduda, trencada, morta)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Poderle decir un padrenuestro [a una persona o cosa] (Poder-se despidió porque está perdida, rota, muerta)