Plantar-li els cinc dita a la cara (Pegar-li una bufetada)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma