Picar-se els dits (Sortir perjudicat en un negoci, per pròpia equivocació)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Pillarse los dedos (Salir perjudicado en un negocio, por propia equivocación)