Picar-li els dits (Castigar-lo perquè escarmenti)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir